Advies en antwoorden van het Gasisgroener team

De Groen Gas Coalitie geeft antwoorden op vragen over waterstof, biogas en de energietransitie.

Zijn er al praktijkvoorbeelden van het gebruik van waterstof als energiedrager voor huishoudens?

Er wordt op verschillende locaties getest met waterstof.

Gas is Groener Geschreven door Gas is Groener
25 juni 2019

In Nederland lopen er verschillende projecten waar het gebruik van waterstof als energiebron wordt getest. In Hoogeveen is bijvoorbeeld een zogenoemde ‘Tiny House’ gebouwd, waar waterstof als energiebron wordt gebruikt.

Een ander voorbeeld is the Green Village in Delft. Een initiatief waar meerdere duurzame ideeën worden getoetst. Het gebruik van waterstof in het huidige gasnetwerk is hier een voorbeeld van. Uiteindelijke doel is om met de onderzoeksresultaten het proces naar duurzame energie te versnellen.

Ook in Rotterdam is er een proef bezig met waterstof in de deelgemeente Rozenburg.