Advies en antwoorden van het Gasisgroener team

De Groen Gas Coalitie geeft antwoorden op vragen over waterstof, biogas en de energietransitie.

Hoe ontstaat waterstof?

Door middel van elektrolyse

Gas is Groener Geschreven door Gas is Groener
13 mei 2019

Waterstof komt als element op aarde niet voor. Er zijn vele manieren waarop waterstof kan worden gemaakt, waaronder door middel van elektrolyse van water. Elektrolyse is een chemische reactie waarbij samengestelde stoffen onder invloed van elektrische stroom worden ontleed tot enkelvoudige stoffen. De samengestelde stof is in dit geval water. Hierin worden twee elektroden gedompeld: de kathode en de anode. Vervolgens worden de elektroden onder stroom gezet en bewegen de negatief geladen deeltjes naar de anode en de positief geladen deeltjes naar de kanode. Hierdoor ontstaat bij de kathode waterstofgas en bij de anode zuurstofgas.

In de industrie wordt jaarlijks nu al 500 miljard m3 waterstof als grondstof in processen gebruikt. Deze waterstof is echter voornamelijk geproduceerd vanuit aardgas (reforming).  Deze vorm van waterstof wordt ook wel grijze waterstof genoemd, omdat er CO2 vrijkomt bij de productie hiervan en daarom niet milieuvriendelijk is. Waterstof kan ook zonder dat CO2 wordt opgewekt geproduceerd worden. Dit wordt o.a. blauwe of groene waterstof genoemd.